Landsforeningen mod lavfrekvent støj

Hvem er vi

Landsforeningen mod lavfrekvent støj

Foreningen er stiftet i 2012, og har til formål:
  • at synliggøre problemet med lavfrekvent lyd for offentligheden - især myndighederne.

  • at oplyse om, og arbejde for at få sænket gældende grænseværdier der er fastsat for lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i Danmark.
     
  • at få foretaget pejlinger og dermed arbejde for at få reduceret de sundhedsskadelige gener.

  • at yde støtte til støjplagede.
 
Kontaktoplysninger på bestyrelsesmedlemmer er:
Hvis du ønsker at tage kontakt så husk at erstatte "(a)" (husk også at erstatte paranteserne før og efter) i e-mail adressen med @ (dette er for at udgå spam mails fra denne side)
 
Nils Berthelsen - nils.berthelsen(a)gmail.com
Kenn Klinthøj - kenn(a)klinthøj.dk
Ejnert Sørensen - ejnertbs(a)gmail.com