Landsforeningen mod lavfrekvent støj

Lokalgrupper

Herunder er oplistet lokale grupper, antallet af henvendeler indenfor området og tovholder (kontaktperson). Opgjort pr. 01-06-2024
 
I alt er der siden 2013 registreret 306 henvendelser. Der er enkelte henvendelser hvor personen ikke har oplyst adresse eller postnummer, og de fremgår derfor ikke af nedenstående opgørelser.
 
Hvis du ønsker at tage kontakt til en tovholder så husk at erstatte "(a)"( husk også at erstatte paranteserne før og efter) i e-mail adressen med @ (dette er for at udgå spam mails fra denne side).
 
 
Hovedstadsområdet og nordsjælland:
Antal registrerede støjplagede: 105
Tovholder (kontaktperson): Kirsten Felding - lavfrekvent.tovholder.kbh(a)gmail.com

Nørrebro:
Tovholder (kontaktperson): Karen Jørgensen - karenski1105(a)gmail.com
 
Øvrige sjælland (incl. Roskilde og omegn):
Antal registrerede støjplagede: 48
Tovholder (kontaktperson): Nils Berthelsen - nils.berthelsen(a)gmail.com
 
Odense og øvrige Fyn:
Antal registrerede støjplagede: 25
Tovholder (kontaktperson): Ulla V. Knudsen - ullavknudsen(a)gmail.com
 
Midt og Sønderjylland:
Antal registrerede støjplagede: 28
Tovholder (kontaktperson): 
 
Aarhus og omegn:
Antal registrerede støjplagede: 35
Tovholder (kontaktperson):
 
Aalborg og omegn:
Antal registrerede støjplagede: 17
Tovholder (kontaktperson):